Kiểm Tra Quạt Laptop Có Quay Hay Không

Kiểm Tra Quạt Laptop Có Quay Hay Không - Quạt laptop là một Linh Kiện bên trong laptop. Quạt tuy không là bộ phận ảnh hưởng đến việc nhanh hay chậm, cấu hình mạnh hay yếu của laptop. Nhưng mà không có quạt thì laptop chạy được ít thời gian sẽ chậm và không chạy được nữa nếu không có quạt laptop. - Quạt laptop là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với bộ vi xử lý CPU, giúp CPU thoát [...]

Xem thêm...
Linh Kiện: 0939.801.177